Vriendelijkheid

Samenvatting

Auteur: S. Salzberg 

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Asoka
  • april 1998
Ons leven lang hunkeren we ernaar onszelf lief te hebben en met anderen een intens gevoel van verbondenheid te ervaren. Angst voor intimiteit – zowel met anderen als met onszelf – veroorzaakt gevoelens van pijn en verlangen. Deze gevoelens kunnen echter ook aanleiding zijn tot een zoektocht naar vrijheid, en ons de bereidheid geven een spiritueel pad te bewandelen.

In dit inspirerende boek laat Sharon Salzberg, een van de leidende spirituele leraren in Amerika, ons zien hoe het boeddhistische pad van ‘liefdevolle vriendelijkheid’ (metta) ons kan helpen het stralende en vreugdevolle middelpunt van ons wezen te ontdekken. Het leren leven met liefdevolle vriendelijkheid is een revolutionaire praktijk. Het stelt ons in staat het leven een radicaal andere richting te geven, in onszelf werkelijk geluk te ervaren en anderen met oprecht mededogen te benaderen.

Gebruik makend van eenvoudige boeddhistische leringen, wijsheidsverhalen uit verschillende spirituele tradities, geleide meditatie-oefeningen en haar eigen ervaring van 25 jaar onderricht en praktijk, geeft de auteur een heldere indruk van hoe in elk van ons liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid tot ontwikkeling kunnen komen.

Liefdevolle vriendelijkheid is een grondige verkenning van de diepgaande betekenis van liefde, empathie en bekommernis. Het biedt psychologische inzichten met een werkelijk spiriuele waarde, die ook praktisch bruikbaar zijn.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
In dit boek laat Sharon Salzberg ons zien hoe we het boeddhistische pad van ‘liefdevolle vriendelijkheid’ (metta) in ons leven systematisch kunnen ontwikkelen. Zij laat ons zien hoe de mens verlangt naar een diepere liefde voor zichzelf en een grotere verbondenheid met anderen. Paradoxaal genoeg ervaren we juist vaak angst voor intimiteit. We verlangen naar liefde en toch zijn we eenzaam. Salzberg biedt een aantal meditatietechnieken aan, die ze in India en Burma leerde, van o.a. de Theravada-meditatieleraar Sayadaw U Pandita. Door spirituele beoefening wordt onze persoonlijke mythologie van isolement ondermijnd en ontdekken we, aldus Salzberg, dat ieder van ons een stralend hart vol vreugde heeft, dat we aan de wereld kunnen tonen. Het is een bijzonder effectieve en fundamentele manier om het verstand en het hart te openen, waarmee we ons leven een radicaal andere richting kunnen geven. Het stelt ons in staat werkelijk geluk in onszelf te ervaren en anderen met oprecht mededogen te benaderen. De auteur heeft 25 jaar ervaring in het geven van boeddhistisch onderricht. Zij geeft o.a. les in het Insight Meditation Society (IMS) in Barre, Massachusetts. Bevat bronvermelding. Eenvoudig uitgegeven.<br/>(Biblion recensie, Sandra Tideman-van Nispen.)
Vriendelijkheid

Wanneer alles mee zit en we ons ontspannen voelen, zijn we op een natuurlijke wijze vriendelijk en mild naar anderen. Wanneer het onze dag echter niet is en alles tegen zit, kunnen we ons ongemerkt onvriendelijk gaan gedragen. 

Onvriendelijk gedrag kan een manier zijn om onvrede uit te leven. De ontvanger is daar niet bij gebaat ren  kan als antwoord hierop ook negatief en onvriendelijk reageren.  Er ontstaat zo een keten van gefrustreerd (of agressief) gedrag.  In dit proces worden de betrokkenen speelbal van elkaar, waarbij geen van beide meer het gedrag in de hand heeft.  Het voelt onprettig aan en er ontstaat verwijdering in het contact. Een keten van gefrustreerd gedrag verloopt vaak onbewust.

Een eerste stap hieruit is het herkennen van dit patroon. Wie naar zichzelf  kan kijken in dit  proces,  doorbreekt gedrag op de automatische piloot en kan een nieuwe houding kiezen. Het is mogelijk  mild en vriendelijk te zijn in contact, ongeacht hoe de ander op ons reageert. Je kunt aandachtig blijven, open waarnemen wat er gebeurt, flexibel blijven en ontspannen. Dat betekent niet dat je voortaan alles voor zoete koek moet slikken. Wanneer je je eigen emoties herkent en deze innerlijk erkent, hoef je de ‘shit’ niet meer bij een ander neer te leggen. Je kunt spreken vanuit je behoefte. Er ontstaat openheid en ruimte voor ontmoeting in het contact.  Dit maakt het voor de ander ook weer gemakkelijker om vriendelijk te zijn.

Een bekende uitspraak uit de TAO luidt: ‘wie anderen overwint is krachtig, maar wie zichzelf overwint is machtig.’ Wanneer we het razendsnelle innerlijke proces, welke gepaard gaat met onvriendelijk gedrag kunnen stoppen en transformeren, brengen we herstel of heling toe aan onszelf en anderen.  Er ontstaat  mildheid en mededogen. We verdragen onszelf en de ander.

Bron :
A. van den Top