Bijeenkomsten in 2014

Kompassie Netwerken: Trefpunt voor (psychisch) welzijn  (Pilot)

Op plezierige wijze met elkaar werken aan (psychisch) welzijn. Oefenen om in het hier en nu te zijn. Delen van helpende ervaringen. Uitgedaagd worden in workshops. Vaardigheden opdoen. Thema’s op basis van gedeelde behoefte met elkaar nader uitwerken.

Vrijdagavond 31-01-2014  De geneeskracht van voeding

Hoe draag jij bewust aan je eigen gezondheid bij? Wat doet gezonde voeding in periodes van ziekte en herstel? We starten met een korte mindfulness oefening. Daarna deelt Elizabeth van der Meulen haar persoonlijke ervaring hoe gezonde voeding bijdroeg aan haar eigen genezing nadat artsen haar, ondanks hun deskundigheid en inzet van medicatie, niet konden genezen. Ineke Sol-Sloot is Orthomoleculair PNI Therapeut in Rheden . Zij legt uit hoe stoffen in gezonde natuurlijke voeding invloed hebben op onze gezondheid. Daarbij geeft ze praktische en toepasbare tips. Beide sprekers gaan in op het belang van de manier waarop we met onszelf omgaan. Op tafel liggen ter inzage (oude) gezondheidsmagazines. Hierin vind je veel artikelen met natuurlijke zelfzorg-tips. Er is vanavond weer gelegenheid elkaar ook informeel te ontmoeten.

Vrijdagavond 28-02-2014 Evalueren, behoeften peilen

Na een half jaar staan we een avond stil bij wat in beweging gezet is. Dit heeft als doel de verdere ontwikkeling van Kompassie Netwerken te ondersteunen en richting te geven. Annelies van den Top leidt de avond in met het delen van haar oorspronkelijke ‘droom’. De start oefening staat in het teken hiervan. In verschillende delen van de zaal zal op creatieve wijze een evaluatie over het afgelopen half jaar plaatsvinden. Daarbij is ieders ervaring van belang: waar kom je voor, wat levert het je op en welke ontwikkelingen zijn wenselijk. Met name mensen die een of meerdere keren aan dit sociaal café deelnamen worden daarom van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Er is op deze avond ruim gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Vrijdagavond 28-03-2014 Compassievol leven!

Hoe vriendelijk ben jij voor jezelf en de ander? Hoe mild kan je blijven, als dingen niet gaan zoals je zou willen? Op vrijdagavond 28 maart a.s. maken we kennis met compassietraining. Mareike Brian, trainer van ‘Compassievol Leven’ in Zevenaar (zie www.helderwijs.nl) opent de avond met een aandachtsoefening. Een ervaringsdeskundige deelt wat deelname aan een cursus ‘Mindfulness’ deed met haar. In kleine groepjes bespreken we hoe we met aandacht kunnen leven in de praktijk van alledag. Na de pauze introduceert Mareike Brian de training Compassievol Leven in de vorm van een workshop. Het ervaren van warmte, veiligheid en verbondenheid met jezelf en anderen, kan je helpen om in een gegeven moeilijke situatie met wijsheid te kiezen voor heilzame oplossingen. Er is tussendoor en na dit programma gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Vrijdagavond 25-04-2014 Anders omgaan met familieconflicten

Ruzies in de familie, wie kent het niet. Van tijd tot tijd kan het de kop opsteken. Soms duren ruzies voort. De omgang verhardt, er ontstaat verwijdering. Tot een oplossing komt het dan niet. Wil je leren hoe anders met deze conflicten om te gaan? Hetty Bosman, trainer en coach in Didam e.o. (zie www.inandoutside.nl) geeft een korte, heldere en zeer praktische introductie over dit onderwerp. We duiken daarbij meteen de ervaring in! Met elkaar oefenen we verschillende houdingen die we kunnen aannemen in conflictsituaties. We ervaren wat dit met onszelf en de ander doet. Vanaf half 10 is de bar open en ontmoeten we elkaar informeel.

Vrijdagavond 30-05-2014 Heel je adem, heel je leven

Frank Looman en Anna- Maria Smerd laten ons vanavond kennismaken met ademwerk. Frank werkt als integratief ademtherapeut in binnen- en buitenland (zie www.limelight-studios.nl). Dat geldt ook voor Anna-Maria, die Duitsland als haar thuisbasis heeft.  Zij geven uitleg over het effect van ademwerk op ons welzijn op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Onder hun begeleiding doen we enkele oefeningen met de (verbonden) adem. De avond biedt een kennismaking, geen therapie. Om half 10 volgt, zoals gebruikelijk het sociaal café, gelegenheid voor oud- en nieuwkomers, om elkaar informeel te ontmoeten.

Vrijdagavond 27-06-2014 Creatief ontmoeten

De bijeenkomst op 27 juni staat geheel in het teken van de creatieve ontmoeting. Een van de deelnemers begeleidt ons bij het maken van een geschilderd kunstwerk. Talent of ervaring is niet nodig. Er wordt een (dieren)verhaal voorgelezen van Toon Tellegen. Misschien vertel jij zelf nog een ander verhaal.

– ZOMERSTOP –

Vrijdagavond 26-09-2015 Smakelijk vooruit blikken

Na de zomerstop van juli en augustus starten we op vrijdagavond 26 september in de keuken en aan tafel. Biologisch kok Marck Hofmeester (www.marckhofmeester.nl) begeleidt ons bij het maken van een smakelijke en kleurrijke biologische maaltijd. Het tweede deel van de avond leent zich voor een vooruitblik. Met welke thema’s gaan we verder, wie wil wat doen, hoe kunnen we elkaar ondersteunen en taken verdelen. Een uitgebreide mindfulness oefening maakt onderdeel van de avond uit.

Vrijdagavond 31-10-2014 Eenzaamheid

Het thema van deze maand is geen onbekende voor veel mensen. Je loopt hier misschien niet mee te koop. Omdat het iets is wat veel voorkomt, is het niet iets om je voor te schamen. Samen maken we er een fijn avondje uit van. We doen eerst een oefening om onze aandacht te bundelen. De haptotherapeuten Jacqueline de Boer en Marc Poorter van Fysiotherapiecentrum Sevenaer doen een contact oefening met ons, zodat we ontspannen in contact met elkaar komen. In kleine groepjes bespreken we het thema. Dit doen we aan de hand van vier vragen. We horen hoe de ander het oplost of heeft opgelost. Je kunt je behoefte delen en hieraan met anderen acties verbinden.

Vrijdagavond 28-11-2014 Betrokkenheid

Wat versta je onder betrokkenheid en hoe verhoudt zich dat in de relatie tot jezelf en tot anderen? Zijn er grenzen aan betrokkenheid, wat zijn jouw grenzen? Kan betrokkenheid ook bemoeizucht worden? Op deze avond starten we met een Mindfulnessoefening. Na de pauze en een korte inleiding op het thema gaan we in kleine groepjes uiteen om met elkaar bij enkele vragen rond het thema betrokkenheid stil te staan.  Een vertaalslag naar concrete acties op basis van aanwezige  behoeften en voorstellen vormt het sluitstuk van de avond.

<Vrijdagavond 2-1-2015 Thema leescafé>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *