Missie

Onze samenleving is in de laatste decennia steeds complexer geworden. We hebben te maken met een toegenomen wereldbevolking, in- en uitgaande bevolkingsstromen,  ontmoeting en confrontatie met diverse religies en wereldbeelden. De informatietechnologie ontwikkelt zich met de snelheid van het licht. Er ligt een hoge economische druk.. Kostenbeheersing en aanhoudende hoge prestatie zijn de dagelijkse praktijk geworden. Als gevolg van de wereldwijde ontwikkelingen, Europese grenzen aan de economische groei, toenemend besef van de eindigheid van natuurlijke bronnen en de ontwikkeling van social media wordt steeds meer duidelijk dat  alles een fijn samenspel is en dat niets los van elkaar bestaat. Wat op de ene plaats gebeurt, heeft elders een effect. Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid. We moeten het met elkaar doen, maar hoe geven we dit vorm?

Er is momenteel een heroriëntatie gaande ten aanzien van onze wijze van samenleven. Daarbij wordt een beroep gedaan op ons, burgers, om meer van betekenis te worden in de eigen omgeving. Er vinden veel nieuwe initiatieven plaats. Crisis is kans. Het bewust leven in verbinding met elkaar blijkt ook gelukkig te maken. Dit is gebleken uit allerlei onderzoek binnen en buiten Europa. Hiertoe inspireert deze website.

Op deze website delen we inspirerende artikelen, verhalen, gedichten, ideeën, filmpjes, muziek en activiteiten die het samenleven van mensen van alle leeftijden, kleuren, rangen en standen tot een realiteit en een feest maken. Maandelijks wordt een verbindende actie weergegeven, die door iedereen eenvoudig kan worden uitgevoerd.